Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4410.2008, Odling av maltkorn., med 4 st. försök
Syftet med planen: Fyra faktorers inverkan på kvalitén.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4410.2008: F örsöksnummer: LB-201-2008, ADB 151740, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 21/4 -08
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410.2008: F örsöksnummer: MB-507/08, ADB 151741, skörd 2008
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård,Uppåkra,245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 23/4-08
Gödsling enl.plan: 24/4-08
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410.2008: F örsöksnummer: MC 928/08, ADB 151742, skörd 2008
Försöksvärd: Anders Nilsson , Fuglie 18:5, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 21/4-08.
Behandlingstidpunkter:
DC37; 9/6-08, DC 49.
DC55-59; 16/6-08, DC 55.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410.2008: F örsöksnummer: MC 929/08, ADB 151743, skörd 2008
Försöksvärd: Hans-Göran Hansson , Lindbyholm, 274 93 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 23/4-08.
Behandlingstidpunkter:
DC 37; 12/6-08, DC 49.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4410.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan