Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-501.2008, Sortförsök i havre., med 3 st. försök
Syftet med planen: Sort * Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-501.2008: F örsöksnummer: LA-5-2008, ADB 07BC86, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssälskapet i Kristianstad , Helgegården Box:9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt fältkort av 080414
  Karta Karata till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2008: F örsöksnummer: MB-504/08, ADB 07BC88, skörd 2008
Försöksvärd: Svedberga LantbruksAB , Svedberga Gård,260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd:29/4-08
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2008: F örsöksnummer: LC-402-2008, ADB 07BC87, skörd 2008
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Hjälarpsvägen 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan