Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-610.2008, Sortförsök i ärter., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-610.2008: F örsöksnummer: MC 927/08, ADB 07BC91, skörd 2008
Försöksvärd: Skurups Lantbruksskola , 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 23/4-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610.2008: F örsöksnummer: Mb-506-08, ADB 07BC90, skörd 2008
Försöksvärd: Svalöv Weibull ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd:25/4-08
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610.2008: F örsöksnummer: LA-7-2008, ADB 07BC89, skörd 2008
Försöksvärd: Bertil Elmvik , Hassla Gård, 297 95 Degeberga
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-610.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan