Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2263, Adsorption och fixering av ammonium i lerjord., med 2 st. försök
Syftet med planen: Adsorption och fixering av ammonium i lerjord.
Kommentarer:
  Försök till M3-2263: F örsöksnummer: M-326/06, ADB 03K026, skörd 2008
Försöksvärd: Hans Laxmar , Laxmans Åkarp, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2263: F örsöksnummer: M-325/06, ADB 03K025, skörd 2008
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 26, 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2263
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan