Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-9010.2008, Fånggröda till höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra etableringen av fånggrödor, främst vitsenap och oljerättika vid olika såtidpunkter, både före och efter skörd av höstvete.
Kommentarer:
  Försök till L3-9010.2008: F örsöksnummer: M-521/2007, ADB 03K131, skörd 2008
Försöksvärd: Dan Molin , HS Malmöhus , Borgeby Gård
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-9010.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan