Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-8440, Preparatjämf. strategi för bek. av bomullsmögel i höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L15-8440: F örsöksnummer: 514/08, ADB 151797, skörd 2008
Försöksvärd: Jan Kristensson , Stäviehage, 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Besprutning enl. plan:7/5-08
Se beh. journal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440: F örsöksnummer: MB-528/08, ADB 151798, skörd 2008
Försöksvärd: Hans-Åke Åkesson , Gammelgård, Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. enl. plan:8/5-08
Se beh. journal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440: F örsöksnummer: LB-215-2008, ADB 151796, skörd 2008
Försöksvärd: Per Andersson , Vallagården 276 56 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Besprutning 080512 DC65
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8440
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan