Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1050. 2008, Strategi i syd- och mellansverige i höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att finna tekniska och ekonomiskt lönsamma behandlingar mot svampsjukdomar i höstvete med inriktning på strategier.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1050. 2008: F örsöksnummer: MB-508/2008, ADB 151783, skörd 2008
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St: Uppåkra, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. enl. plan: Se behandlingsjournal.
Ringa angrepp av svartpricksjuka i A-rutor 6/5-08
Beh. Dc:37,15/5-08
Ringa angrepp av svartpricksjuka mkt lite gulrost i A-rutor.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050. 2008: F örsöksnummer: MC 933/08, ADB 151784, skörd 2008
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp, 231 94 Trelleborg. Försöket i Håslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
1. 6/5-08, DC 31.
2. 15/5-08, DC 37.
3. 29/5-08, DC 49.
4. 4/6-08, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050. 2008: F örsöksnummer: LC-404-2008, ADB 151781, skörd 2008
Försöksvärd: Fredrik Hallerfelt , Nya Wilhelmsfält Pl. 6078, 262 96 Ängelholm, 070-6642074
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Besprutning enligt plan:
080520 tidpunkt 2, DC 37
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080508
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050. 2008: F örsöksnummer: LB-214-2008, ADB 151782, skörd 2008
Försöksvärd: Sven Dalsjö , Hagestadborgsv. 302 276 45 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Verkligt fältkort av 080603.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1050. 2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan