Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1070.2008, Strategiförsök i Sydsverige., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1070.2008: F örsöksnummer: MB-509/08, ADB 151790, skörd 2008
Försöksvärd: Carl-Gustaf Andersson , Hällebovägen 176, 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. enligt plan: Dc 31 2/5-08
Se behandlings journal.
Ringa angrepp av svartpricksjuka och mjöldagg.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2008: F örsöksnummer: MC 934/08, ADB 151791, skörd 2008
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
1. 6/5-08, DC 31.
Led N; 6/5-08, 0,5 Tilt Top, DC 31.
2. 21/5-08, DC 37.
Led N;21/5-08,0,2 Proline+0,5 CometPlus,DC 37
3. 3/6-08, DC 51.
4. 9/6-08, DC 61.
Led N;9/6-08, 0,2 Proline+0,25 Comet, DC 61.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2008: F örsöksnummer: LA-25-2008, ADB 151788, skörd 2008
Försöksvärd: Christer Selin , Slättängsvägen 70, 291 62 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Besprutning enligt plan:
080521, Tidpunkt 2, DC 37
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080508
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2008: F örsöksnummer: LB-216-2008, ADB 151789, skörd 2008
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1070.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan