Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-5010.2008, Fungicidbehandling i havre., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L15-5010.2008: F örsöksnummer: M-511-2008, ADB 151863, skörd 2008
Försöksvärd: Trollenäs&Slättängs HB , Trollenäs Slott, 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. enl. plan: Led B-H 4/6-08 Se beh. journal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L15-5010.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan