Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-3095.2008, Fosfor o kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till M3-3095.2008: F örsöksnummer: MC 930/08, ADB 03K106, skörd 2008
Försöksvärd: Nils Lundberg , Tingaröds Bost., 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 15/4-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-3095.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan