Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-400.2008, Örtogräs i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-400.2008: F örsöksnummer: MC 937/08, ADB 05A915, skörd 2008
Försöksvärd: Ågel Förvaltnings AB , Ågerup, 270 35 Blentarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 27/4-08.
Behandling:
21/5-08, DC 22.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-400.2008: F örsöksnummer: LA-18-2008, ADB 05A914, skörd 2008
Försöksvärd: Jörgen Larsson , Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården, Box: 9084, 29109 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-400.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan