Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-1070.2008, Skördemetod i rörsvingelfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-1070.2008: F örsöksnummer: MC 968/08, ADB 063181, skörd 2008
Försöksvärd: Per Larsson , Petersro, 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-1070.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan