Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS6-1055.2008, Stråförkortning Timotejfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS6-1055.2008: F örsöksnummer: MB-530/08, ADB 063186, skörd 2008
Försöksvärd: Tore Svensson , Storegård 1455, 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT OS6-1055.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan