Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-840.2008, Ogräsförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-840.2008: F örsöksnummer: LA-32-2008, ADB 151882, skörd 2008
Försöksvärd: Håkan Svensson, 044-238084, 070-2598084 , Nygård, Killegropsvägen 125, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080522
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-840.2008: F örsöksnummer: LA-31-2008, ADB 151881, skörd 2008
Försöksvärd: Bengt Johansson , Karsholms Lantbruks AB , Karsholmsvägen 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080522
  Karta Karta Till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-840.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan