Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4142.2008, Såteknik i majs, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L2-4142.2008: F örsöksnummer: LA-10-2008, ADB 02K105, skörd 2008
Försöksvärd: Håkan Svensson , Nygård, Killegropsvägen 125, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 080528
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4142.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan