Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2280-1.2008, Optimal kvävegödsling till ensilagemajs, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till M3-2280-1.2008: F örsöksnummer: LA-13-2008, ADB 03K140, skörd 2008
Försöksvärd: Håkan Svensson , Nygård, Killegropsvägen 125, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt fältkort av 080528
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2280-1.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan