Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-701-2008, Sortförsök i Kärnmajs, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-701-2008: F örsöksnummer: LA-49-2008, ADB 063009, skörd 2008
Försöksvärd: Sven Persson , Ripa Byaväg 20-8, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080528
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-701-2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan