Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-703.2008, Sortförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-703.2008: F örsöksnummer: LA-50-2008, ADB 063004, skörd 2008
Försöksvärd: Bengt Johansson , Karsholms Lantbruks AB , Karsholmsvägen 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt fältkort av 080528
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-703.2008: F örsöksnummer: LA-46-2008, ADB 063005, skörd 2008
Försöksvärd: Håkan Svensson , Nygård, Killegropsvägen 125, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080528
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-703.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan