Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO13-103.2008, Bekämpning av klöverspetsvivel i vitklöverfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO13-103.2008: F örsöksnummer: LB-226-2008, ADB 151760, skörd 2008
Försöksvärd: Erik Bengtsson , Karlsfälts gård 271 98 Ystad
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO13-103.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan