Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS3-188.2009, N-gödsling till höstraps., med 4 st. försök
Syftet med planen: Ettårigt försök med N-gödsling till höstraps.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-188.2009: F örsöksnummer: LA-101-2008, ADB 03L013, skörd 2009
Försöksvärd: Jörgen Larsson , Bengtsro, 290 10 Tollarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd 14 aug
Försöksgödsling enligt plan Led A-E 14 aug
Försöksgödsling enligt plan Led A-E 20 mars
  Karta Karta till fösöket
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS3-188.2009: F örsöksnummer: M 805/08, ADB 03L015, skörd 2009
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 22/8-08.
Försöksgödsling enl plan:
Höst; 22/8-08.
Vår; 23/3-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-188.2009: F örsöksnummer: M 806/08, ADB 03L016, skörd 2009
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdynge, Kronoslätt, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 22/8-08.
Försöksgödsling enl plan:
Höst; 22/8-08.
Vår; 23/3-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-188.2009: F örsöksnummer: LB-237-2008, ADB 03L014, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum: 2008-09-02
Grundgödsling: 2008-09-02 PK 7-15 471kg/ha
Gödsling 1: 2008-09-02
Gödsling 2: 2009-04-03
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS3-188.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan