Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2009, Sortförsök i höstraps. (Linjesorter), med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23.2009: F örsöksnummer: LA-102-2008, ADB 07A488, skörd 2009
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd 20 aug
Parasit/svamp-bekämpning 2009-05-12
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS7-23.2009: F örsöksnummer: MC 807/08, ADB 07A491, skörd 2009
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 21/8-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23.2009: F örsöksnummer: LB- 234-2008, ADB 07A489, skörd 2009
Försöksvärd: Bollerup Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum: 080820
Gödsling: Axan 140 kg/ha 080910
Svampbekämpning: 2009-05-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-23.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan