Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2009, Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete., med 3 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424.2009: F örsöksnummer: MC 868/08, ADB 05A942, skörd 2009
Försöksvärd: Skabernäs HB , Näsby Gård, 274 94 Skurup. Försöket på Skabersjö
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 24/9-08.
Behandlingstidpunkter.
Höst; 13/10-08, DC 11-12.
Vår; 7/4-09, DC 24.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort. Kasserat försök.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2009: F örsöksnummer: M-313-2008, ADB 05A941, skörd 2009
Försöksvärd: Anders Andrén , St. Rycketofta 250, 260 33 PÅARP
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum: 25/9-2008
Behandling 1,5 blad utfört 14/10-2008
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2009: F örsöksnummer: LA-113-2008, ADB 05A940, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet, Helgeråden , Skepparslövsv 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd 26 sept 08
Behandling enligt plan 22 okt 08
Behandling enligt plan 3 april
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2424.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan