Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO5-1150, Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall., med 2 st. försök
Syftet med planen: Att studera alternativ till Basagran i rödklöverfrövall.
Kommentarer:
  Försök till SFO5-1150: F örsöksnummer: LB-219-2009, ADB 05B000, skörd 2010
Försöksvärd: Rune Johnsson , Jonsdala Hannas, 276 55 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs Led B-I: 2009-05-18
Ogräs Led B: 2009-10-16
Ogräs Led C: 2009-11-16
Ogräs Led D: 2009-12-28
Ogräs Led G: 2010-03-22
Ogräs Led E: 2010-04-15
Ogräs Led H: 2010-05-20
Putsning Led I, F: 2010-05-27
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till SFO5-1150: F örsöksnummer: LB-224-2008, ADB 05A924, skörd 2009
Försöksvärd: Hans Åke Persson , Österlenvägen 1007, 276 45 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlingstidpunkter:
2008-06-07 Led B-I
2008-10-16 Led B
2008-11-13 Led C
2008-12-16 Led D
2009-01-15 Led E
2009-03-09 Led F
2009-03-16 Led G
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT SFO5-1150
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan