Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-4011.2009, Sortförsök i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen: Sort * Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-4011.2009: F örsöksnummer: MC 963/09, ADB 07BE99, skörd 2009
Försöksvärd: AB Jordberga Gård , Jordberga, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 3/4-09
Blockbehandling 2:or:
0,8 Stereo+0,25 Amistar 9/6-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-4011.2009: F örsöksnummer: LA-15-2009, ADB 07BE98, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-04-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-4011.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan