Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-2301, Kvävegödsling och tillväxtreglering i Ängsgröe, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-2301: F örsöksnummer: LB-205-2010, ADB 062396, skörd 2010
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäsgården
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1: 2010-03-23
Gödsling 2: 2010-04-15
Gödsling 3: 2010-05-11
Stråförkortning: 2010-05-20
Gödsling 4: 2010-05-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till SFO-2301: F örsöksnummer: LB-201-2009, ADB 065285, skörd 2009
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäsgården
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1: 2009-03-16
Gödsling 2: 2009-04-16
Gödsling 3: 2009-05-04
Gödsling 4: 2009-05-22
Stråförkortning: 2009-05-11
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-2301
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan