Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1070.2009, Strategi i Sydsverige i höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1070.2009: F örsöksnummer: MC 971/09, ADB 151945, skörd 2009
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund, N Åby, 231 72 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:<
DC 31-32; 8/5-09, DC 31.
DC 37-39; 19/5-09, DC 37.
DC 47-51; 1/6-09, DC 49.
DC 55-59; 9/6-09, DC 57.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2009: F örsöksnummer: LB-221-2009, ADB 151943, skörd 2009
Försöksvärd: Karl-Axel Jönsson , Vranarp, 27293 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2009-05-11
Växtskydd 2: 2009-05-21
Växtskydd 3: 2009-06-09
Växtskydd 4: 2009-06-16
Insekt hela försöket: 2009-06-11
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2009: F örsöksnummer: LA-16-2009, ADB 151942, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan: 09-05-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2009: F örsöksnummer: MB-527-09, ADB 151944, skörd 2009
Försöksvärd: Göran Bladh , Stäviehage Jordbruks AB , Åkarpsvägen 6, 244 94 FURULUND
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Bekämpning:
Tp 1 31-32: 7/5-09 DC 32.
Tp 2 37-39: 15/5-09 DC 37.
Tp 3 47-41: 1/6-09 DC 49.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1070.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan