Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-24.2010, Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-24.2010: F örsöksnummer: 301/09, ADB 07A552, skörd 2010
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv , 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2009-08-24
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS7-24.2010: F örsöksnummer: LB-234-2009, ADB 07A550, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-08-29
Svampbekämpning: 2010-05-21
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS7-24.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan