Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: D3-0151.2010, Förfrukts- och platsanpassad kvävetillförsel., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till D3-0151.2010: F örsöksnummer: LB-248-2009, ADB 03M002, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Sandby Gård
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-08-27
Gödsling 1: 2009-09-16
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till D3-0151.2010: F örsöksnummer: LA-103-2009, ADB 03M001, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-08-20
Gödling enligt plan 2009-09-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT D3-0151.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan