Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-215.2010, Sortförsök i höstkorn. , med 3 st. försök
Syftet med planen: Sort*Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-215.2010: F örsöksnummer: MC 814/09, ADB 07BG41, skörd 2010
Försöksvärd: Mats Persson , Möllerup, 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 16/9-09.
Blockbehanling 2:or:
0,25 Flexity + 0,25 Tilt Top, 11/5-10.
0,4 Proline + 0,25 Comet, 24/5-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Rapport Skörderesultat från FFE.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215.2010: F örsöksnummer: LA-107-2009, ADB 07BG39, skörd 2010
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Såd: 2009-09-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215.2010: F örsöksnummer: MB 305/09, ADB 07BG40, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2009-09-16
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-215.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan