Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-212.2010, Sortförsök i rågvete. , med 3 st. försök
Syftet med planen: Sort*Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-212.2010: F örsöksnummer: MC 813/09, ADB 07BG69, skörd 2010
Försöksvärd: Bengt Hansson , Hylteberga 9, 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 16/9-09
Blockbehandling 2:or:
0,25 Flexity + 0,25 Tilt Top, 11/5-10.
0,4 Proline + 0,25 Comet, 24/5-10.
0,25 Tilt Top, 14/6-10.
0,5 SumiAlpha i hela, 14/6-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212.2010: F örsöksnummer: MB 304/09, ADB 07BG67, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2009-09-16
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212.2010: F örsöksnummer: LA-111-2009, ADB 07BG68, skörd 2010
Försöksvärd: Hans Arvidsson , Rönnebergsvägen 89, 298 91 Tollarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-09-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-212.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan