Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011.2010, Ettårigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till LS3-9011.2010: F örsöksnummer: M 815/10, ADB 03M033, skörd 2010
Försöksvärd: Nils-Olof Ahlgren , Brönnelund, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 17/9-09.
Försöksgödsling enl plan:
Tidp 1; 12/4-10.
Tidp 2; 28/4-10.
Tidp 4; 8/6-10.
Växtskydd:
Tidp 3; 27/5-10.
Tidp 4; 14/6-10.
Tidp 5; 23/6-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011.2010: F örsöksnummer: LA-108-2009, ADB 03M030, skörd 2010
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 29034 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd:2009-09-19
  Fältkort Fälktkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011.2010: F örsöksnummer: LB-261-2009, ADB 03M031, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-09-22
Gödning 1: 2010-04-08
Gödning 2: 2010-04-26
Växtskydd 1: 2010-05-21
Växtskydd 2: 2010-06-02
Gödning 3: 2010-06-03
Växtskydd 3: 2010-06-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011.2010: F örsöksnummer: 302/09, ADB 03M032, skörd 2010
Försöksvärd: Per de Fine Licht , Karlsfält , 260 40 Viken
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2009-09-11.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan