Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO5-1190, Bekämpning av vitgröe i ängsgröe., med 1 st. försök
Syftet med planen: Att utveckla bekämpningsstrategier mot gräsogräs i ängsgröe.
Kommentarer:
  Försök till SFO5-1190: F örsöksnummer: LB-255-2009, ADB 05B017, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2009-09-17
Ogräs 2: 2009-10-08
Ogräs 3: 2009-12-28
Ogräs 4: 2010-03-26
Ogräs 5: 2010-04-15
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO5-1190
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan