Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2010, Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424.2010: F örsöksnummer: 308/09, ADB 05B019, skörd 2010
Försöksvärd: Christer Hansson , Skarhult , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling höst: 2009-09-29
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2010: F örsöksnummer: LA-113-2009, ADB 05B018, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-09-15
Behandling 1 enligt plan: 2009-10-08
Behandling 2 enligt plan: 2010-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2010: F örsöksnummer: M 816/09, ADB 05B020, skörd 2010
Försöksvärd: Bengt Bengtsson , Vemmenhögsgården, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 19/9-09.
Behandlingstidpunkter:
Höst: 1,5 blad; 20/10-09, DC 12.
Vår:
Försöket är kasserat. För liten ogräsförekomst!
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L5-2424.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan