Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2010, Bekämpning av renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450.2010: F örsöksnummer: LC-428-2009, ADB 152049, skörd 2010
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängatofta Gård, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2009-09-11
Behandling 1: 2009-09-26
Behandling 2: 2009-10-09
Behandling enligt plan3: 2010-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2010: F örsöksnummer: MC 817/09, ADB 152051, skörd 2010
Försöksvärd: Yngve Norén , Äspö, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 12/9-09.
Behandlingstidpunkter:
Höst:
1,5 blad; 30/9-09, DC 11-12.
3-4 blad; 20/10-09, DC 13.
Vår:
Tillv början; 26/4-10, DC 23.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2010: F örsöksnummer: LC-429-2009, ADB 152050, skörd 2010
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2009-09-14
Behandling 1: 2009-10-09
Behandlning 2: 2009-10-21
Behandling enligt plan 3: 2010-04-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2450.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan