Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021.2010, Bekämpning av örtogräs i höstvete, höst och vår., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-3021.2010: F örsöksnummer: LA-114-2009, ADB 05B026, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-09-16
Behandling 1 enligt plan: 2009-10-06
Behandling 2 enligt plan: 2010-04-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-3021.2010: F örsöksnummer: LB-272-2009, ADB 05B027, skörd 2010
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Sandby Boställe, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2009-10-06
Ogräs 2: 2010-04-15
Ogräs 3: 2010-05-10
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-3021.2010: F örsöksnummer: M 818/09, ADB 05B029, skörd 2010
Försöksvärd: Mats o Jan Ingvarsson , Brönnetorp, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 16/9-09.
Behandlingstidpunkter:
Höst: 1,5 blad; 20/10-09, DC 12.
Vår:
Tillv början; 26/4-10, DC 25.
Normal tidpunkt; 11/5-10, DC 30.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-3021.2010: F örsöksnummer: M- 309/09, ADB 05B028, skörd 2010
Försöksvärd: Hans Törnlycke , Ellinge gård , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling höst: 2009-09-29
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-3021.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan