Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO5-1180, Bekämpning av losta i ängsgröe., med 1 st. försök
Syftet med planen: Att utveckla bekämpningsstrategier mot gräsogräs i ängsgröe.
Kommentarer:
  Försök till SFO5-1180: F örsöksnummer: LB-254-2009, ADB 05B016, skörd 2010
Försöksvärd: Anders Ohlsson , Fröslöv Boställe, 276 46 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Ogräs 1: 2009-10-16
Ogräs 2: 2010-04-13
Ogräs 3: 2010-04-26
Ogräs 4: 2010-05-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO5-1180
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan