Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-3.2010, Reducerad jordbearbetning., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L2-4048-3.2010: F örsöksnummer: LB-248/1994, ADB 02M063, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-04-26
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-3.2010: F örsöksnummer: M-320/94, ADB 02M062, skörd 2010
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-3.2010: F örsöksnummer: 404/03, ADB 02M061, skörd 2010
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 304 , 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Basdata
  Karta Karta till försöket
  Rapport Resultatblankett
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-3.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan