Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-501.2010, Sortförsök i havre., med 3 st. försök
Syftet med planen: Sort*Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-501.2010: F örsöksnummer: LB-203-2010, ADB 07BH70, skörd 2010
Försöksvärd: Bollerup Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-04-13
Växtskydd 1: 2010-06-17
Växtskydd 2: 2010-07-02
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2010: F örsöksnummer: MC 919/10, ADB 07BH71, skörd 2010
Försöksvärd: Göran Christensson , Magdehem, Ö Torp, 231 78 Smygehamn
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 100429
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2010: F örsöksnummer: LC-407-2010, ADB 07BH69, skörd 2010
Försöksvärd: Ulf Wejfelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2010-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan