Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-610.2010, Sortförsök i ärter., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-610.2010: F örsöksnummer: MC 917/10, ADB 07BH74, skörd 2010
Försöksvärd: RO Jordbruks AB , Fjärdingslöv, 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 100420
  Karta karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610.2010: F örsöksnummer: 508/10, ADB 07BH73, skörd 2010
Försöksvärd: Lantmännen SW Seed AB , 268 81 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Så dat. 20 april
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610.2010: F örsöksnummer: LA-4-2010, ADB 07BH72, skörd 2010
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: sådd: 2010-04-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-610.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan