Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2287.2010, Kvävebehov i höstkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-2287.2010: F örsöksnummer: M-911/10, ADB 03M102, skörd 2010
Försöksvärd: Lennart Persson , Gylle, Arvidsro, 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Försöksgödsling enligt plan:
Tidigt; 26/3-10.
Normal; 19/4-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2287.2010: F örsöksnummer: 502/10, ADB 03M101, skörd 2010
Försöksvärd: Bertil Nilsson , Nybo Tirup , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling Tp1 26-mars
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2287.2010: F örsöksnummer: LC-404-2010, ADB 03M100, skörd 2010
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Gödsling 1: 2010-03-25
Gödsling 2: 2010-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2287.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan