Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4030.2010, Maltkorn. Sortspecifika odlingsstrategier., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4030.2010: F örsöksnummer: LB-206-2010, ADB 152054, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-04-19
Växtskydd 1: 2010-06-08
Växtskydd 2: 2010-06-21
Växtskydd 3: 2010-07-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4030.2010: F örsöksnummer: MC 918/10, ADB 152056, skörd 2010
Försöksvärd: Bertil Dahlsjö , Bertelsta, S Åby, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 100420.
Försöket kasserat, dåligt bestånd.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Försök till L15-4030.2010: F örsöksnummer: 513/10, ADB 152055, skörd 2010
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård Uppåkra 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Så dat 17 april
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4030.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan