Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2285.2010, Kvävebehov hos olika maltkornsorter., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-2285.2010: F örsöksnummer: LB-207-2010, ADB 03M116, skörd 2010
Försöksvärd: Per-Olof Olsson , Österlenvägen 903, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Grundgödsling: 2010-04-13
Sådd: 2010-04-14
Gödsling 1: 2010-04-14
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2285.2010: F örsöksnummer: M 909/10, ADB 03M118, skörd 2010
Försöksvärd: Håkan Malmqvist , Steglarp 40, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling 100420.
Försöksgödsling DC 31-32, 10/6-10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2285.2010: F örsöksnummer: 512/10, ADB 03M117, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Så dat. 19-april
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2285.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan