Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: TAC/HS09-02.2010, Organiska gödselmedel till ABSOLUT vete., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till TAC/HS09-02.2010: F örsöksnummer: LB-209-2010, ADB 152073, skörd 2010
Försöksvärd: Henrik Brinte , Borrby Kungsgård, 276 35 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Tillväxt start vår:
Led B-D 2010-04-20
Led E 2010-04-19
Led F 2010-04-20
Led G 2010-04-20
Led C,D,H 2010-05-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till TAC/HS09-02.2010: F örsöksnummer: MC 950/10, ADB 152074, skörd 2010
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Försöksgödsling enl plan:
Led B-E; 19/4-10.
Led F-G; 20/4-10.
Led C+D+H; 18/5-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT TAC/HS09-02.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan