Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4510.2010, Svampbekämpning i höstkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4510.2010: F örsöksnummer: 529/10, ADB 152076, skörd 2010
Försöksvärd: Bertil Nilsson ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4510.2010: F örsöksnummer: MC 921/10, ADB 152077, skörd 2010
Försöksvärd: Benny Kristersson , Möllersdal, 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 23-26; 26/4-10, DC 25.
DC 30-31; 11/5-10, DC 30.
DC 37-39; 26/5-10, DC 39.
DC 49-55; 4/6-10, DC 57.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4510.2010: F örsöksnummer: MC 922/10, ADB 152078, skörd 2010
Försöksvärd: Erik Bengtsson , Karlsfälts Gård, 271 98 Ystad
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 23-26; 26/4-10, DC 25.
DC 30-31; 11/5-10, DC 31.
DC 37-39; 26/5-10, DC 39.
DC 49-55; 4/6-10, DC 49.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4510.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan