Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-2011.2010, Strategiförsök i rågvete mot gulrost., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-2011.2010: F örsöksnummer: MC 920/10, ADB 152082, skörd 2010
Försöksvärd: Bengt Hansson , Hylteberga 9, 274 92 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 24-30; 26/4-10, DC 25.
DC 31-32; 11/5-10, DC 31.
DC 37-39; 26/5-10, DC 39.
DC 45-49; 4/6-10, DC 49.
DC 55-59; 15/6-10, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-2011.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan