Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L/SFO-1058.2010, Stråförkortning i ängssvingelfrövall., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L/SFO-1058.2010: F örsöksnummer: MB-516-2010, ADB 152079, skörd 2010
Försöksvärd: Anders Rosendahl , Kristineberg 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L/SFO-1058.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan