Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-403.2010, Ogräsbekämpning. Speciellt mot trampört & åkerbinda i vårsäd., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-403.2010: F örsöksnummer: SKÅ-539-2010, ADB 05B065, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling Tp 1 18-maj
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
<< SLUT L5-403.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan