Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1050.2010, Strategier mot Septoria tritici., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1050.2010: F örsöksnummer: LB-222-2010, ADB 152091, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2010-05-20
Växtskydd 2: 2010-06-08
Växtskydd 3: 2010-06-21
Växtskydd 4: 2010-06-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050.2010: F örsöksnummer: MB-531-2010, ADB 152092, skörd 2010
Försöksvärd: Dan Molin , Gedsholm AB , Gedsholmsvägen 46, 260 51 Ekeby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050.2010: F örsöksnummer: MC 923/10, ADB 152093, skörd 2010
Försöksvärd: Paul Nilsson , Fädershill, 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 31-32; 11/5-10, DC 31.
DC 37-39; 28/5-10, DC 37.
Omsprutning DC 37-39; 2/6-10, DC 38.
DC 47-51; 14/6-10, DC 51.
DC 55-59; 18/6-10, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050.2010: F örsöksnummer: MC 924/10, ADB 152094, skörd 2010
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 31-32; 11/5-10, DC 31.
DC 37-39; 3/6-10, DC 37.
DC 47-51; 14/6-10, DC 51.
DC 55-59; 18/6-10, DC 59.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1050.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan