Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1070.2010, Strategi mot fräst rost i höstvete i Sydsverige., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1070.2010: F örsöksnummer: LB-220-2010, ADB 152086, skörd 2010
Försöksvärd: Henrik Larsson , Glimminge Gård, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2010-05-21
Växtskydd 2: 2010-06-02
Växtskydd 3: 2010-06-17
Växtskydd 4: 2010-06-21
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2010: F örsöksnummer: MB-532-2010, ADB 152087, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1070.2010: F örsöksnummer: MC 925/10, ADB 152088, skörd 2010
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund, N Åby, 231 72 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 31-32; 21/5-10, DC 31.
DC 37-39; 4/6-10, DC 37.
DC 55-59; 23/6-10, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1070.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan