Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1011.2010, Effektförändring hos fungicider i höstvete i Skåne., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1011.2010: F örsöksnummer: MB-538-2010, ADB 152135, skörd 2010
Försöksvärd: Dan Molin , Gedsholm AB , Gedsholmsv'ägen 46, 260 51 Ekeby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011.2010: F örsöksnummer: MB 926/10, ADB 152136, skörd 2010
Försöksvärd: Paul Nilsson , Fädershill, 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 37; 28/5-10, DC 37.
Omsprutning DC 37; 2/6-10, DC 38.
DC 55-59; 18/6-10, DC 59.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011.2010: F örsöksnummer: MC 927/10, ADB 152137, skörd 2010
Försöksvärd: Bengt Pålsson , Bodarp, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 37; 3/6-10, DC 37.
DC 55-59; 18/6-10, DC 59.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1011.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan